OIL PRESSURE SWITCH
OIL PRESSURE SWITCH
Click to zoom in

OIL PRESSURE SWITCH

Topran
SD84119
In stock
$37.95
$37.95

OIL PRESSURE SWITCH
OIL PRESSURE SWITCH
Fitment information
Vehicles
 • Audi A1 2019 1.8L l4
 • Audi A1 2018 1.8L l4
 • Audi A1 2017 1.8L l4
 • Audi A1 2016 1.8L l4
 • Audi A1 2015 1.8L l4
 • Audi A2 2003 1.4L l3
 • Audi A2 2002 1.4L l3
 • Audi A2 2001 1.4L l3
 • Audi A3 2016 1.8L l4
 • Audi A3 2015 1.8L l4
 • Audi A3 2014 1.8L l4
 • Audi A3 2013 1.8L l4
 • Audi A3 2013 2.0L l4
 • Audi A3 2012 1.8L l4
 • Audi A3 2012 2.0L l4
 • Audi A3 2011 2.0L l4
 • Audi A3 2010 1.9L l4
 • Audi A3 2010 2.0L l4
 • Audi A3 2009 1.9L l4
 • Audi A3 2009 2.0L l4
 • Audi A3 2008 1.8L l4
 • Audi A3 2008 1.9L l4
 • Audi A3 2008 2.0L l4
 • Audi A3 2007 1.8L l4
 • Audi A3 2007 1.9L l4
 • Audi A3 2007 2.0L l4
 • Audi A3 2006 1.9L l4
 • Audi A3 2006 2.0L l4
 • Audi A3 2005 1.9L l4
 • Audi A3 2005 2.0L l4
 • Audi A3 2004 1.9L l4
 • Audi A3 2004 2.0L l4
 • Audi A3 2003 1.9L l4
 • Audi A3 2002 1.9L l4
 • Audi A3 2001 1.9L l4
 • Audi A3 2000 1.9L l4
 • Audi A3 Quattro 2016 1.8L l4
 • Audi A3 Quattro 2015 1.8L l4
 • Audi A3 Quattro 2014 1.8L l4
 • Audi A3 Quattro 2013 1.8L l4
 • Audi A3 Quattro 2012 1.8L l4
 • Audi A3 Quattro 2006 2.0L l4
 • Audi A3 Quattro 2005 2.0L l4
 • Audi A4 2017 1.8L l4
 • Audi A4 2016 1.8L l4
 • Audi A4 2015 1.8L l4
 • Audi A4 2015 2.0L l4
 • Audi A4 2014 1.8L l4
 • Audi A4 2014 2.0L l4
 • Audi A4 2013 1.8L l4
 • Audi A4 2013 2.0L l4
 • Audi A4 2012 1.8L l4
 • Audi A4 2012 2.0L l4
 • Audi A4 2011 1.8L l4
 • Audi A4 2011 2.0L l4
 • Audi A4 2010 1.8L l4
 • Audi A4 2010 2.0L l4
 • Audi A4 2009 1.8L l4
 • Audi A4 2009 2.0L l4
 • Audi A4 2008 1.8L l4
 • Audi A4 2008 2.0L l4
 • Audi A4 2007 1.8L l4
 • Audi A4 2007 2.0L l4
 • Audi A4 2006 2.0L l4
 • Audi A4 2005 2.0L l4
 • Audi A4 2004 2.0L l4
 • Audi A4 Quattro 2015 2.0L l4
 • Audi A4 Quattro 2014 2.0L l4
 • Audi A4 Quattro 2013 2.0L l4
 • Audi A4 Quattro 2012 2.0L l4
 • Audi A4 Quattro 2011 2.0L l4
 • Audi A4 Quattro 2010 2.0L l4
 • Audi A4 Quattro 2009 2.0L l4
 • Audi A4 Quattro 2008 2.0L l4
 • Audi A5 2017 1.8L l4
 • Audi A5 2016 1.8L l4
 • Audi A5 2015 1.8L l4
 • Audi A5 2014 1.8L l4
 • Audi A5 2013 1.8L l4
 • Audi A5 2013 2.0L l4
 • Audi A5 2012 1.8L l4
 • Audi A5 2012 2.0L l4
 • Audi A5 2011 2.0L l4
 • Audi A5 2010 2.0L l4
 • Audi A5 2009 2.0L l4
 • Audi A5 Quattro 2017 2.0L l4
 • Audi A5 Quattro 2016 2.0L l4
 • Audi A5 Quattro 2015 2.0L l4
 • Audi A5 Quattro 2014 2.0L l4
 • Audi A5 Quattro 2013 2.0L l4
 • Audi A5 Quattro 2012 2.0L l4
 • Audi A5 Quattro 2011 2.0L l4
 • Audi A5 Quattro 2010 2.0L l4
 • Audi A5 Quattro 2009 2.0L l4
 • Audi A5 Quattro 2008 2.0L l4
 • Audi A6 2015 2.0L l4
 • Audi A6 2014 2.0L l4
 • Audi A6 2013 2.0L l4
 • Audi A6 2012 2.0L l4
 • Audi A6 2011 2.0L l4
 • Audi A6 2010 2.0L l4
 • Audi A6 2009 2.0L l4
 • Audi A6 2008 2.0L l4
 • Audi A6 2007 2.0L l4
 • Audi A6 2006 2.0L l4
 • Audi A6 2005 2.0L l4
 • Audi A6 2004 2.0L l4
 • Audi A7 2018 2.0L l4
 • Audi A7 2017 2.0L l4
 • Audi A7 2016 2.0L l4
 • Audi A7 Quattro 2018 2.0L l4
 • Audi A7 Quattro 2017 2.0L l4
 • Audi A7 Quattro 2016 2.0L l4
 • Audi A7 Quattro 2015 2.0L l4
 • Audi Q3 Quattro 2015 2.0L l4
 • Audi Q3 Quattro 2014 2.0L l4
 • Audi Q3 Quattro 2013 2.0L l4
 • Audi Q3 Quattro 2012 2.0L l4
 • Audi Q5 Quattro 2015 2.0L l4
 • Audi Q5 Quattro 2014 2.0L l4
 • Audi Q5 Quattro 2013 2.0L l4
 • Audi Q5 Quattro 2012 2.0L l4
 • Audi Q5 Quattro 2011 2.0L l4
 • Audi Q5 Quattro 2010 2.0L l4
 • Audi Q5 Quattro 2009 2.0L l4
 • Audi S1 Quattro 2020 2.0L l4
 • Audi S1 Quattro 2019 2.0L l4
 • Audi S1 Quattro 2018 2.0L l4
 • Audi S1 Quattro 2017 2.0L l4
 • Audi S1 Quattro 2016 2.0L l4
 • Audi S1 Quattro 2015 2.0L l4
 • Audi S1 Quattro 2014 2.0L l4
 • Audi S3 Quattro 2020 2.0L l4
 • Audi S3 Quattro 2019 2.0L l4
 • Audi S3 Quattro 2018 2.0L l4
 • Audi S3 Quattro 2017 2.0L l4
 • Audi S3 Quattro 2016 2.0L l4
 • Audi S3 Quattro 2014 2.0L l4
 • Audi S3 Quattro 2013 2.0L l4
 • Audi TT 2015 1.8L l4
 • Audi TT 2015 2.0L l4
 • Audi TT 2014 1.8L l4
 • Audi TT 2014 2.0L l4
 • Audi TT 2013 1.8L l4
 • Audi TT 2013 2.0L l4
 • Audi TT 2012 1.8L l4
 • Audi TT 2012 2.0L l4
 • Audi TT 2011 1.8L l4
 • Audi TT 2011 2.0L l4
 • Audi TT 2010 1.8L l4
 • Audi TT 2010 2.0L l4
 • Audi TT 2009 1.8L l4
 • Audi TT Quattro 2015 2.0L l4
 • Audi TT Quattro 2014 2.0L l4
 • Audi TT Quattro 2013 2.0L l4
 • Audi TT Quattro 2012 2.0L l4
 • Audi TT Quattro 2011 2.0L l4
 • Audi TT Quattro 2010 2.0L l4
 • Audi TT Quattro 2009 2.0L l4
 • Audi TT Quattro 2008 2.0L l4
 • Porsche Cayenne 2007 4.5L V8
 • Porsche Cayenne 2006 4.5L V8
 • Porsche Cayenne 2005 4.5L V8
 • Porsche Cayenne 2004 4.5L V8
 • Porsche Cayenne 2003 4.5L V8
 • Porsche Cayenne 2002 4.5L V8
 • Skoda Octavia 2020 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2019 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2018 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2017 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2017 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2016 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2016 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2015 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2015 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2014 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2014 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2013 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2013 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2012 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2012 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2011 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2011 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2010 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2010 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2010 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2009 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2009 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2009 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2008 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2008 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2008 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2007 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2007 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2007 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2006 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2006 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2005 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2005 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2004 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2004 2.0L l4
 • Skoda Roomster 2010 1.9L l4
 • Skoda Roomster 2009 1.9L l4
 • Skoda Roomster 2008 1.9L l4
 • Skoda Roomster 2007 1.9L l4
 • Skoda Roomster 2006 1.9L l4
 • Skoda Superb 2015 1.8L l4
 • Skoda Superb 2015 2.0L l4
 • Skoda Superb 2014 1.8L l4
 • Skoda Superb 2014 2.0L l4
 • Skoda Superb 2013 1.8L l4
 • Skoda Superb 2013 2.0L l4
 • Skoda Superb 2012 1.8L l4
 • Skoda Superb 2012 2.0L l4
 • Skoda Superb 2011 1.8L l4
 • Skoda Superb 2011 2.0L l4
 • Skoda Superb 2010 1.8L l4
 • Skoda Superb 2010 2.0L l4
 • Skoda Superb 2009 1.8L l4
 • Skoda Superb 2009 2.0L l4
 • Skoda Superb 2008 1.8L l4
 • Skoda Superb 2008 2.0L l4
 • Skoda Yeti 2017 1.8L l4
 • Skoda Yeti 2017 2.0L l4
 • Skoda Yeti 2016 1.8L l4
 • Skoda Yeti 2016 2.0L l4
 • Skoda Yeti 2015 1.8L l4
 • Skoda Yeti 2015 2.0L l4
 • Skoda Yeti 2014 1.8L l4
 • Skoda Yeti 2014 2.0L l4
 • Skoda Yeti 2013 1.8L l4
 • Skoda Yeti 2013 2.0L l4
 • Skoda Yeti 2012 1.8L l4
 • Skoda Yeti 2012 2.0L l4
 • Skoda Yeti 2011 1.8L l4
 • Skoda Yeti 2011 2.0L l4
 • Skoda Yeti 2010 1.8L l4
 • Skoda Yeti 2010 2.0L l4
 • Skoda Yeti 2009 1.8L l4
 • Skoda Yeti 2009 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2016 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2015 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2014 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2013 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2012 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2011 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2011 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2010 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2000 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 1999 1.9L l4
 • Volkswagen Caddy 2010 1.9L l4
 • Volkswagen Caddy 2010 2.0L l4
 • Volkswagen Caddy 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Caddy 2009 2.0L l4
 • Volkswagen Caddy 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Caddy 2008 2.0L l4
 • Volkswagen Caddy 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Caddy 2007 2.0L l4
 • Volkswagen Caddy 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Caddy 2006 2.0L l4
 • Volkswagen Caddy 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Caddy 2005 2.0L l4
 • Volkswagen Caddy 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Caddy 2004 2.0L l4
 • Volkswagen Caravelle 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 2003 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 2003 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 2002 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 2002 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 2001 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 2001 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 2000 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 2000 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 2000 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 1999 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 1999 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 1999 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 1998 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 1998 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 1998 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 1997 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 1997 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 1997 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 1996 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 1996 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 1996 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 1995 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 1995 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 1995 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 1994 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 1994 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 1994 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 1993 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 1993 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 1993 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 1992 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 1992 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 1992 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 1991 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 1991 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 1990 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 1990 2.5L l5
 • Volkswagen Crafter 2018 2.0L l4
 • Volkswagen Crafter 2017 2.0L l4
 • Volkswagen Crafter 2016 2.0L l4
 • Volkswagen Crafter 2015 2.0L l4
 • Volkswagen Crafter 2014 2.0L l4
 • Volkswagen Crafter 2014 2.5L l5
 • Volkswagen Crafter 2013 2.0L l4
 • Volkswagen Crafter 2013 2.5L l5
 • Volkswagen Crafter 2012 2.0L l4
 • Volkswagen Crafter 2012 2.5L l5
 • Volkswagen Crafter 2011 2.0L l4
 • Volkswagen Crafter 2011 2.5L l5
 • Volkswagen Crafter 2010 2.5L l5
 • Volkswagen Crafter 2009 2.5L l5
 • Volkswagen Crafter 2008 2.5L l5
 • Volkswagen Crafter 2007 2.5L l5
 • Volkswagen Crafter 2006 2.5L l5
 • Volkswagen Eos 2015 2.0L l4
 • Volkswagen Eos 2014 2.0L l4
 • Volkswagen Eos 2013 2.0L l4
 • Volkswagen Eos 2012 2.0L l4
 • Volkswagen Eos 2011 2.0L l4
 • Volkswagen Eos 2010 2.0L l4
 • Volkswagen Eos 2009 2.0L l4
 • Volkswagen Eos 2008 2.0L l4
 • Volkswagen Eos 2007 2.0L l4
 • Volkswagen Eos 2006 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2020 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2019 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2018 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2017 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2016 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2015 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2014 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2013 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2012 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2011 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2010 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2009 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2008 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2007 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2006 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2005 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2004 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2000 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 1999 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 1998 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 1997 1.9L l4
 • Volkswagen Jetta 2020 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2019 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2018 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2017 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2016 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2015 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2014 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2013 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2012 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2011 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2010 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Jetta 2009 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Jetta 2008 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Jetta 2007 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Jetta 2006 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Jetta 2005 2.0L l4
 • Volkswagen Multivan 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Multivan 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Multivan 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Multivan 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Multivan 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Multivan 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Multivan 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2020 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2020 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2019 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2019 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2018 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2018 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2017 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2017 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2016 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2016 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2015 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2015 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2014 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2013 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2012 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2012 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2011 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2011 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2010 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2010 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2010 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2009 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2009 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2008 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2008 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2007 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2007 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2006 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2005 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2000 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2018 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2017 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2016 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2015 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2014 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2009 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2008 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2007 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2006 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2005 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Tiguan 2018 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2017 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2016 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2015 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2014 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2013 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2012 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2011 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2010 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2009 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2008 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2007 2.0L l4
 • Volkswagen Touareg 2010 2.5L l5
 • Volkswagen Touareg 2009 2.5L l5
 • Volkswagen Touareg 2008 2.5L l5
 • Volkswagen Touareg 2007 2.5L l5
 • Volkswagen Touareg 2006 2.5L l5
 • Volkswagen Touareg 2005 2.5L l5
 • Volkswagen Touareg 2004 2.5L l5
 • Volkswagen Touareg 2003 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 2010 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2004 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2003 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 2003 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2002 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 2002 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2001 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 2001 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 2000 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2000 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 2000 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 1999 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 1999 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 1999 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 1998 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 1998 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 1998 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 1997 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 1997 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 1997 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 1996 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 1996 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 1996 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 1995 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 1995 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 1995 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 1994 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 1994 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 1994 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 1993 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 1993 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 1993 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 1992 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 1992 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 1992 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 1991 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 1991 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 1990 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 1990 2.5L l5
Series

162, 163, 1F, 1J1, 1J5, 1J6, 1K, 1K1, 1K2, 1Z, 1Z3, 1Z5, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ, 2E, 2E*, 2F, 2F*, 2K, 2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 3H7, 3T4, 3T5, 3V3, 3V5, 4F2, 4F5, 4G2, 4G5, 4GA, 4GC, 4GD, 4GF, 521, 5C1, 5C2, 5E3, 5E5, 5E6, 5G1, 5J, 5K1, 5L, 5M1, 5N, 6C, 7E*, 7H*, 7L*, 8EC, 8ED, 8J3, 8J9, 8K2, 8K5, 8L1, 8P1, 8PA, 8RB, 8T, 8T3, 8TA, 8UB, 8UG, 8V1, 8VA, 8VF, 8VK, 8VM, 8VS, 8X, 8X1, 8XA, 8XF, 8XK, 8Z0, 9C1, 9N*, 9PA, AD1, AJ5, AV2, AV3, AW1, B5, B6, B7, B8, BA5, BE1, BE2, BQ1, BV5, BZ1, C6, C7, FV3, FV9, FVP, FVR, FYB, I, II, III, IJ2, IV, NL3, NR3, NS7, T4, T5, V, VI, VII

Chassis numbers

162, 163, 1F, 1J1, 1J2, 1J5, 1J6, 1K, 1K1, 1K2, 1Z3, 1Z5, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ, 2E, 2E*, 2F, 2F*, 2K, 2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 357, 362, 365, 3B6, 3C, 3C2, 3C5, 3G2, 3G5, 3H7, 3H8, 3T4, 3T5, 3V3, 3V5, 4F2, 4F5, 4G2, 4G5, 4GA, 4GC, 4GD, 4GF, 521, 5C1, 5C2, 5E3, 5E5, 5E6, 5G1, 5J7, 5K1, 5L, 5M1, 5N, 5N*, 6R, 70, 70A, 70B, 70C, 70E, 70H, 70J, 70K, 70L, 70M, 7D, 7DA, 7DB, 7DC, 7DE, 7DH, 7DJ, 7DK, 7DL, 7EB, 7EC, 7EF, 7EG, 7EJ, 7EM, 7EN, 7H, 7HB, 7HF, 7HJ, 7HM, 7HN, 7J, 7L*, 8EC, 8ED, 8J3, 8J9, 8K2, 8K5, 8L1, 8P1, 8PA, 8RB, 8T, 8T3, 8TA, 8UB, 8UG, 8V1, 8VA, 8VF, 8VK, 8VM, 8VS, 8X, 8X1, 8XA, 8XF, 8XK, 8Z0, 9C1, 9N*, 9PA, AD1, AJ5, AV2, AV3, AW1, AX1, BA5, BE1, BE2, BQ1, BV5, BZ1, CB2, CB5, FV3, FV9, FVP, FVR, FYB, FYG, NL3, NR3, NS7

Engine codes

AAB, AAF, ABL, ACU, ACV, AEN, AET, AEU, AHF, AJA, AJM, AJT, AMF, APL, ARL, ASV, ASZ, ATD, AUF, AUY, AVF, AVT, AWX, AXB, AXC, AXL, AXR, AXX, AYC, AYY, AZV, BAC, BDJ, BDK, BEW, BHC, BJB, BJK, BJL, BJM, BKC, BKD, BKP, BLB, BLS, BMM, BMN, BMP, BMR, BMS, BMT, BNV, BPE, BPW, BPY, BRE, BRR, BRS, BRU, BST, BSW, BWA, BXE, BXF, BXJ, BYT, BZB, CABB, CABD, CAEA, CAEB, CAGA, CAGB, CAHA, CAVD, CAWA, CAWB, CBAB, CBBB, CBDA, CBDB, CBDC, CBEA, CBFA, CCTA, CCTB, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB, CDHB, CDNB, CDNC, CEBB, CECA, CECB, CEGA, CESA, CETA, CFFB, CFGB, CFHB, CFHC, CFKA, CGLB, CHHA, CHHB, CHHC, CJAA, CJCA, CJCB, CJEB, CJEE, CJSA, CJSB, CJSC, CJXA, CJXB, CJXD, CJXE, CJXF, CJXG, CKTB, CKUB, CKUC, CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CMEA, CMFA, CMGA, CNCD, CNCE, CNTC, CNWA, CPLA, CPMA, CPPA, CPSA, CSLA, CSNA, CSUB, CTHD, CTKA, CWZA, CXCB, CXDA, CXDB, CYNB, CYPA, CZPA, CZPB, CZPC, DAJA, DAJB, DAXB, DAYB, DJHB, DJHC, DKTB, DKZA, DKZC, DLBA, DNFE, DNUC, M 48.00, M 48.50

Body types
 • Bus
 • Cab & Chassis
 • Cargo Van
 • Convertible
 • Coupe
 • Hatchback
 • Passenger Van
 • Sedan
 • SUV
 • Wagon

Fitment information
Vehicles
 • Audi A1 2019 1.8L l4
 • Audi A1 2018 1.8L l4
 • Audi A1 2017 1.8L l4
 • Audi A1 2016 1.8L l4
 • Audi A1 2015 1.8L l4
 • Audi A2 2003 1.4L l3
 • Audi A2 2002 1.4L l3
 • Audi A2 2001 1.4L l3
 • Audi A3 2016 1.8L l4
 • Audi A3 2015 1.8L l4
 • Audi A3 2014 1.8L l4
 • Audi A3 2013 1.8L l4
 • Audi A3 2013 2.0L l4
 • Audi A3 2012 1.8L l4
 • Audi A3 2012 2.0L l4
 • Audi A3 2011 2.0L l4
 • Audi A3 2010 1.9L l4
 • Audi A3 2010 2.0L l4
 • Audi A3 2009 1.9L l4
 • Audi A3 2009 2.0L l4
 • Audi A3 2008 1.8L l4
 • Audi A3 2008 1.9L l4
 • Audi A3 2008 2.0L l4
 • Audi A3 2007 1.8L l4
 • Audi A3 2007 1.9L l4
 • Audi A3 2007 2.0L l4
 • Audi A3 2006 1.9L l4
 • Audi A3 2006 2.0L l4
 • Audi A3 2005 1.9L l4
 • Audi A3 2005 2.0L l4
 • Audi A3 2004 1.9L l4
 • Audi A3 2004 2.0L l4
 • Audi A3 2003 1.9L l4
 • Audi A3 2002 1.9L l4
 • Audi A3 2001 1.9L l4
 • Audi A3 2000 1.9L l4
 • Audi A3 Quattro 2016 1.8L l4
 • Audi A3 Quattro 2015 1.8L l4
 • Audi A3 Quattro 2014 1.8L l4
 • Audi A3 Quattro 2013 1.8L l4
 • Audi A3 Quattro 2012 1.8L l4
 • Audi A3 Quattro 2006 2.0L l4
 • Audi A3 Quattro 2005 2.0L l4
 • Audi A4 2017 1.8L l4
 • Audi A4 2016 1.8L l4
 • Audi A4 2015 1.8L l4
 • Audi A4 2015 2.0L l4
 • Audi A4 2014 1.8L l4
 • Audi A4 2014 2.0L l4
 • Audi A4 2013 1.8L l4
 • Audi A4 2013 2.0L l4
 • Audi A4 2012 1.8L l4
 • Audi A4 2012 2.0L l4
 • Audi A4 2011 1.8L l4
 • Audi A4 2011 2.0L l4
 • Audi A4 2010 1.8L l4
 • Audi A4 2010 2.0L l4
 • Audi A4 2009 1.8L l4
 • Audi A4 2009 2.0L l4
 • Audi A4 2008 1.8L l4
 • Audi A4 2008 2.0L l4
 • Audi A4 2007 1.8L l4
 • Audi A4 2007 2.0L l4
 • Audi A4 2006 2.0L l4
 • Audi A4 2005 2.0L l4
 • Audi A4 2004 2.0L l4
 • Audi A4 Quattro 2015 2.0L l4
 • Audi A4 Quattro 2014 2.0L l4
 • Audi A4 Quattro 2013 2.0L l4
 • Audi A4 Quattro 2012 2.0L l4
 • Audi A4 Quattro 2011 2.0L l4
 • Audi A4 Quattro 2010 2.0L l4
 • Audi A4 Quattro 2009 2.0L l4
 • Audi A4 Quattro 2008 2.0L l4
 • Audi A5 2017 1.8L l4
 • Audi A5 2016 1.8L l4
 • Audi A5 2015 1.8L l4
 • Audi A5 2014 1.8L l4
 • Audi A5 2013 1.8L l4
 • Audi A5 2013 2.0L l4
 • Audi A5 2012 1.8L l4
 • Audi A5 2012 2.0L l4
 • Audi A5 2011 2.0L l4
 • Audi A5 2010 2.0L l4
 • Audi A5 2009 2.0L l4
 • Audi A5 Quattro 2017 2.0L l4
 • Audi A5 Quattro 2016 2.0L l4
 • Audi A5 Quattro 2015 2.0L l4
 • Audi A5 Quattro 2014 2.0L l4
 • Audi A5 Quattro 2013 2.0L l4
 • Audi A5 Quattro 2012 2.0L l4
 • Audi A5 Quattro 2011 2.0L l4
 • Audi A5 Quattro 2010 2.0L l4
 • Audi A5 Quattro 2009 2.0L l4
 • Audi A5 Quattro 2008 2.0L l4
 • Audi A6 2015 2.0L l4
 • Audi A6 2014 2.0L l4
 • Audi A6 2013 2.0L l4
 • Audi A6 2012 2.0L l4
 • Audi A6 2011 2.0L l4
 • Audi A6 2010 2.0L l4
 • Audi A6 2009 2.0L l4
 • Audi A6 2008 2.0L l4
 • Audi A6 2007 2.0L l4
 • Audi A6 2006 2.0L l4
 • Audi A6 2005 2.0L l4
 • Audi A6 2004 2.0L l4
 • Audi A7 2018 2.0L l4
 • Audi A7 2017 2.0L l4
 • Audi A7 2016 2.0L l4
 • Audi A7 Quattro 2018 2.0L l4
 • Audi A7 Quattro 2017 2.0L l4
 • Audi A7 Quattro 2016 2.0L l4
 • Audi A7 Quattro 2015 2.0L l4
 • Audi Q3 Quattro 2015 2.0L l4
 • Audi Q3 Quattro 2014 2.0L l4
 • Audi Q3 Quattro 2013 2.0L l4
 • Audi Q3 Quattro 2012 2.0L l4
 • Audi Q5 Quattro 2015 2.0L l4
 • Audi Q5 Quattro 2014 2.0L l4
 • Audi Q5 Quattro 2013 2.0L l4
 • Audi Q5 Quattro 2012 2.0L l4
 • Audi Q5 Quattro 2011 2.0L l4
 • Audi Q5 Quattro 2010 2.0L l4
 • Audi Q5 Quattro 2009 2.0L l4
 • Audi S1 Quattro 2020 2.0L l4
 • Audi S1 Quattro 2019 2.0L l4
 • Audi S1 Quattro 2018 2.0L l4
 • Audi S1 Quattro 2017 2.0L l4
 • Audi S1 Quattro 2016 2.0L l4
 • Audi S1 Quattro 2015 2.0L l4
 • Audi S1 Quattro 2014 2.0L l4
 • Audi S3 Quattro 2020 2.0L l4
 • Audi S3 Quattro 2019 2.0L l4
 • Audi S3 Quattro 2018 2.0L l4
 • Audi S3 Quattro 2017 2.0L l4
 • Audi S3 Quattro 2016 2.0L l4
 • Audi S3 Quattro 2014 2.0L l4
 • Audi S3 Quattro 2013 2.0L l4
 • Audi TT 2015 1.8L l4
 • Audi TT 2015 2.0L l4
 • Audi TT 2014 1.8L l4
 • Audi TT 2014 2.0L l4
 • Audi TT 2013 1.8L l4
 • Audi TT 2013 2.0L l4
 • Audi TT 2012 1.8L l4
 • Audi TT 2012 2.0L l4
 • Audi TT 2011 1.8L l4
 • Audi TT 2011 2.0L l4
 • Audi TT 2010 1.8L l4
 • Audi TT 2010 2.0L l4
 • Audi TT 2009 1.8L l4
 • Audi TT Quattro 2015 2.0L l4
 • Audi TT Quattro 2014 2.0L l4
 • Audi TT Quattro 2013 2.0L l4
 • Audi TT Quattro 2012 2.0L l4
 • Audi TT Quattro 2011 2.0L l4
 • Audi TT Quattro 2010 2.0L l4
 • Audi TT Quattro 2009 2.0L l4
 • Audi TT Quattro 2008 2.0L l4
 • Porsche Cayenne 2007 4.5L V8
 • Porsche Cayenne 2006 4.5L V8
 • Porsche Cayenne 2005 4.5L V8
 • Porsche Cayenne 2004 4.5L V8
 • Porsche Cayenne 2003 4.5L V8
 • Porsche Cayenne 2002 4.5L V8
 • Skoda Octavia 2020 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2019 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2018 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2017 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2017 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2016 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2016 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2015 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2015 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2014 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2014 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2013 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2013 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2012 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2012 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2011 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2011 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2010 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2010 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2010 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2009 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2009 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2009 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2008 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2008 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2008 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2007 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2007 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2007 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2006 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2006 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2005 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2005 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2004 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2004 2.0L l4
 • Skoda Roomster 2010 1.9L l4
 • Skoda Roomster 2009 1.9L l4
 • Skoda Roomster 2008 1.9L l4
 • Skoda Roomster 2007 1.9L l4
 • Skoda Roomster 2006 1.9L l4
 • Skoda Superb 2015 1.8L l4
 • Skoda Superb 2015 2.0L l4
 • Skoda Superb 2014 1.8L l4
 • Skoda Superb 2014 2.0L l4
 • Skoda Superb 2013 1.8L l4
 • Skoda Superb 2013 2.0L l4
 • Skoda Superb 2012 1.8L l4
 • Skoda Superb 2012 2.0L l4
 • Skoda Superb 2011 1.8L l4
 • Skoda Superb 2011 2.0L l4
 • Skoda Superb 2010 1.8L l4
 • Skoda Superb 2010 2.0L l4
 • Skoda Superb 2009 1.8L l4
 • Skoda Superb 2009 2.0L l4
 • Skoda Superb 2008 1.8L l4
 • Skoda Superb 2008 2.0L l4
 • Skoda Yeti 2017 1.8L l4
 • Skoda Yeti 2017 2.0L l4
 • Skoda Yeti 2016 1.8L l4
 • Skoda Yeti 2016 2.0L l4
 • Skoda Yeti 2015 1.8L l4
 • Skoda Yeti 2015 2.0L l4
 • Skoda Yeti 2014 1.8L l4
 • Skoda Yeti 2014 2.0L l4
 • Skoda Yeti 2013 1.8L l4
 • Skoda Yeti 2013 2.0L l4
 • Skoda Yeti 2012 1.8L l4
 • Skoda Yeti 2012 2.0L l4
 • Skoda Yeti 2011 1.8L l4
 • Skoda Yeti 2011 2.0L l4
 • Skoda Yeti 2010 1.8L l4
 • Skoda Yeti 2010 2.0L l4
 • Skoda Yeti 2009 1.8L l4
 • Skoda Yeti 2009 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2016 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2015 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2014 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2013 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2012 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2011 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2011 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2010 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2000 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 1999 1.9L l4
 • Volkswagen Caddy 2010 1.9L l4
 • Volkswagen Caddy 2010 2.0L l4
 • Volkswagen Caddy 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Caddy 2009 2.0L l4
 • Volkswagen Caddy 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Caddy 2008 2.0L l4
 • Volkswagen Caddy 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Caddy 2007 2.0L l4
 • Volkswagen Caddy 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Caddy 2006 2.0L l4
 • Volkswagen Caddy 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Caddy 2005 2.0L l4
 • Volkswagen Caddy 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Caddy 2004 2.0L l4
 • Volkswagen Caravelle 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 2003 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 2003 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 2002 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 2002 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 2001 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 2001 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 2000 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 2000 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 2000 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 1999 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 1999 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 1999 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 1998 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 1998 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 1998 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 1997 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 1997 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 1997 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 1996 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 1996 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 1996 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 1995 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 1995 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 1995 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 1994 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 1994 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 1994 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 1993 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 1993 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 1993 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 1992 1.9L l4
 • Volkswagen Caravelle 1992 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 1992 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 1991 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 1991 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 1990 2.4L l5
 • Volkswagen Caravelle 1990 2.5L l5
 • Volkswagen Crafter 2018 2.0L l4
 • Volkswagen Crafter 2017 2.0L l4
 • Volkswagen Crafter 2016 2.0L l4
 • Volkswagen Crafter 2015 2.0L l4
 • Volkswagen Crafter 2014 2.0L l4
 • Volkswagen Crafter 2014 2.5L l5
 • Volkswagen Crafter 2013 2.0L l4
 • Volkswagen Crafter 2013 2.5L l5
 • Volkswagen Crafter 2012 2.0L l4
 • Volkswagen Crafter 2012 2.5L l5
 • Volkswagen Crafter 2011 2.0L l4
 • Volkswagen Crafter 2011 2.5L l5
 • Volkswagen Crafter 2010 2.5L l5
 • Volkswagen Crafter 2009 2.5L l5
 • Volkswagen Crafter 2008 2.5L l5
 • Volkswagen Crafter 2007 2.5L l5
 • Volkswagen Crafter 2006 2.5L l5
 • Volkswagen Eos 2015 2.0L l4
 • Volkswagen Eos 2014 2.0L l4
 • Volkswagen Eos 2013 2.0L l4
 • Volkswagen Eos 2012 2.0L l4
 • Volkswagen Eos 2011 2.0L l4
 • Volkswagen Eos 2010 2.0L l4
 • Volkswagen Eos 2009 2.0L l4
 • Volkswagen Eos 2008 2.0L l4
 • Volkswagen Eos 2007 2.0L l4
 • Volkswagen Eos 2006 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2020 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2019 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2018 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2017 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2016 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2015 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2014 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2013 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2012 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2011 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2010 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2009 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2008 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2007 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2006 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2005 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2004 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2000 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 1999 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 1998 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 1997 1.9L l4
 • Volkswagen Jetta 2020 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2019 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2018 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2017 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2016 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2015 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2014 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2013 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2012 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2011 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2010 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Jetta 2009 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Jetta 2008 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Jetta 2007 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Jetta 2006 2.0L l4
 • Volkswagen Jetta 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Jetta 2005 2.0L l4
 • Volkswagen Multivan 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Multivan 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Multivan 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Multivan 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Multivan 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Multivan 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Multivan 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2020 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2020 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2019 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2019 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2018 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2018 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2017 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2017 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2016 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2016 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2015 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2015 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2014 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2013 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2012 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2012 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2011 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2011 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2010 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2010 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2010 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2009 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2009 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2008 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2008 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2007 1.8L l4
 • Volkswagen Passat 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2007 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2006 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2005 2.0L l4
 • Volkswagen Passat 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2000 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2018 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2017 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2016 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2015 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2014 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2009 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2008 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2007 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2006 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2005 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Tiguan 2018 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2017 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2016 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2015 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2014 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2013 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2012 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2011 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2010 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2009 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2008 2.0L l4
 • Volkswagen Tiguan 2007 2.0L l4
 • Volkswagen Touareg 2010 2.5L l5
 • Volkswagen Touareg 2009 2.5L l5
 • Volkswagen Touareg 2008 2.5L l5
 • Volkswagen Touareg 2007 2.5L l5
 • Volkswagen Touareg 2006 2.5L l5
 • Volkswagen Touareg 2005 2.5L l5
 • Volkswagen Touareg 2004 2.5L l5
 • Volkswagen Touareg 2003 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 2010 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2004 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2003 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 2003 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2002 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 2002 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2001 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 2001 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 2000 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 2000 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 2000 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 1999 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 1999 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 1999 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 1998 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 1998 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 1998 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 1997 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 1997 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 1997 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 1996 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 1996 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 1996 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 1995 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 1995 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 1995 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 1994 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 1994 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 1994 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 1993 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 1993 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 1993 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 1992 1.9L l4
 • Volkswagen Transporter 1992 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 1992 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 1991 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 1991 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 1990 2.4L l5
 • Volkswagen Transporter 1990 2.5L l5
Series

162, 163, 1F, 1J1, 1J5, 1J6, 1K, 1K1, 1K2, 1Z, 1Z3, 1Z5, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ, 2E, 2E*, 2F, 2F*, 2K, 2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 3H7, 3T4, 3T5, 3V3, 3V5, 4F2, 4F5, 4G2, 4G5, 4GA, 4GC, 4GD, 4GF, 521, 5C1, 5C2, 5E3, 5E5, 5E6, 5G1, 5J, 5K1, 5L, 5M1, 5N, 6R, 7E*, 7H*, 7L*, 8EC, 8ED, 8J, 8J3, 8J9, 8K2, 8K5, 8L1, 8P, 8P1, 8PA, 8R, 8RB, 8T, 8T3, 8TA, 8UB, 8UG, 8V, 8V1, 8VA, 8VF, 8VK, 8VM, 8VS, 8X, 8X1, 8XA, 8XF, 8XK, 8Z0, 9C1, 9N*, 9PA, AD1, AJ5, AV2, AV3, AW1, B5, B6, B7, B8, BA5, BE1, BE2, BQ1, BV5, BZ1, C6, C7, FV3, FV9, FVP, FVR, FYB, I, II, III, IJ2, IV, NL3, NR3, NS7, T4, T5, V, VI, VII

Chassis numbers

162, 163, 1F, 1J1, 1J2, 1J5, 1J6, 1K, 1K1, 1K2, 1Z3, 1Z5, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ, 2E, 2E*, 2F, 2F*, 2K, 2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 357, 362, 365, 3B6, 3C, 3C2, 3C5, 3G2, 3G5, 3H7, 3H8, 3T4, 3T5, 3V3, 3V5, 4F2, 4F5, 4G2, 4G5, 4GA, 4GC, 4GD, 4GF, 521, 5C1, 5C2, 5E3, 5E5, 5E6, 5G1, 5J7, 5K1, 5L, 5M1, 5N, 5N*, 6R, 70, 70A, 70B, 70C, 70E, 70H, 70J, 70K, 70L, 70M, 7D, 7DA, 7DB, 7DC, 7DE, 7DH, 7DJ, 7DK, 7DL, 7EB, 7EC, 7EF, 7EG, 7EJ, 7EM, 7EN, 7H, 7HB, 7HF, 7HJ, 7HM, 7HN, 7J, 7L*, 8EC, 8ED, 8J, 8J3, 8J9, 8K2, 8K5, 8L1, 8P, 8P1, 8PA, 8R, 8RB, 8T, 8T3, 8TA, 8UB, 8UG, 8V, 8V1, 8VA, 8VF, 8VK, 8VM, 8VS, 8X, 8X1, 8XA, 8XF, 8XK, 8Z0, 9C1, 9N*, 9PA, AD1, AJ5, AV2, AV3, AW1, AX1, BA5, BE1, BE2, BQ1, BV5, BZ1, CB2, CB5, FV3, FV9, FVP, FVR, FYB, FYG, NL3, NR3, NS7

Engine codes

AAB, AAF, ABL, ACU, ACV, AEN, AET, AEU, AHF, AJA, AJM, AJT, AMF, APL, ARL, ASV, ASZ, ATD, AUF, AUY, AVF, AVT, AWX, AXB, AXC, AXL, AXR, AXX, AYC, AYY, AZV, BAC, BDJ, BDK, BEW, BHC, BJB, BJK, BJL, BJM, BKC, BKD, BKP, BLB, BLS, BMM, BMN, BMP, BMR, BMS, BMT, BNV, BPE, BPW, BPY, BRE, BRR, BRS, BRU, BST, BSW, BWA, BXE, BXF, BXJ, BYT, BZB, CABB, CABD, CAEA, CAEB, CAGA, CAGB, CAHA, CAVD, CAWA, CAWB, CBAB, CBBB, CBDA, CBDB, CBDC, CBEA, CBFA, CCTA, CCTB, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB, CDHB, CDNB, CDNC, CEBB, CECA, CECB, CEGA, CESA, CETA, CFFB, CFGB, CFHB, CFHC, CFKA, CGLB, CHHA, CHHB, CHHC, CJAA, CJCA, CJCB, CJEB, CJEE, CJSA, CJSB, CJSC, CJXA, CJXB, CJXD, CJXE, CJXF, CJXG, CKTB, CKUB, CKUC, CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CMEA, CMFA, CMGA, CNCD, CNCE, CNTC, CNWA, CPLA, CPMA, CPPA, CPSA, CSLA, CSNA, CSUB, CTHD, CTKA, CWZA, CXCB, CXDA, CXDB, CYNB, CYPA, CZPA, CZPB, CZPC, DAJA, DAJB, DAXB, DAYB, DJHB, DJHC, DKTB, DKZA, DKZC, DLBA, DNFE, DNUC, M 48.00, M 48.50

Body types
 • Bus
 • Cab & Chassis
 • Cargo Van
 • Convertible
 • Coupe
 • Hatchback
 • Passenger Van
 • Sedan
 • SUV
 • Wagon
Read More
Read Less

This product is a quality aftermarket alternative used in workshops around New Zealand.

Fitment is a guide only, please provide your registration number at the checkout for us to ensure an exact fit.

This is our online clearance store, some prices may differ in-store

Your cart

×