Sale
Sold out
BRAKE DISC - REAR, 2Q0615601H
BRAKE DISC - REAR, 2Q0615601H
BRAKE DISC - REAR, 2Q0615601H
Click to zoom in

BRAKE DISC - REAR, 2Q0615601H

Topran
SD78995
Out of stock
$75.00 $41.00

BRAKE DISC - REAR, 2Q0615601H
BRAKE DISC - REAR, 2Q0615601H
Fitment information
Vehicles
 • Audi A1 2019 1.0L l3
 • Audi A1 2019 1.4L l4
 • Audi A1 2018 1.0L l3
 • Audi A1 2018 1.4L l4
 • Audi A1 2018 1.8L l4
 • Audi A1 2017 1.0L l3
 • Audi A1 2017 1.4L l4
 • Audi A1 2017 1.8L l4
 • Audi A1 2016 1.0L l3
 • Audi A1 2016 1.4L l4
 • Audi A1 2016 1.8L l4
 • Audi A1 2015 1.0L l3
 • Audi A1 2015 1.2L l4
 • Audi A1 2015 1.4L l4
 • Audi A1 2015 1.6L l4
 • Audi A1 2015 1.8L l4
 • Audi A1 2014 1.2L l4
 • Audi A1 2014 1.4L l4
 • Audi A1 2014 1.6L l4
 • Audi A1 2013 1.2L l4
 • Audi A1 2013 1.4L l4
 • Audi A1 2013 1.6L l4
 • Audi A1 2012 1.2L l4
 • Audi A1 2012 1.4L l4
 • Audi A1 2012 1.6L l4
 • Audi A1 2011 1.4L l4
 • Audi A1 2011 1.6L l4
 • Audi A1 2010 1.4L l4
 • Audi A2 2005 1.6L l4
 • Audi A2 2004 1.6L l4
 • Audi A2 2003 1.6L l4
 • Audi A2 2002 1.6L l4
 • Audi A3 2004 1.6L l4
 • Audi A3 2004 1.8L l4
 • Audi A3 2003 1.6L l4
 • Audi A3 2003 1.8L l4
 • Audi A3 2003 1.9L l4
 • Audi A3 2002 1.6L l4
 • Audi A3 2002 1.8L l4
 • Audi A3 2002 1.9L l4
 • Audi A3 2001 1.6L l4
 • Audi A3 2001 1.8L l4
 • Audi A3 2001 1.9L l4
 • Audi A3 2000 1.6L l4
 • Audi A3 2000 1.8L l4
 • Audi A3 2000 1.9L l4
 • Audi A3 1999 1.6L l4
 • Audi A3 1999 1.8L l4
 • Audi A3 1998 1.6L l4
 • Audi A3 1997 1.6L l4
 • Audi A3 1996 1.6L l4
 • Audi TT 2006 1.8L l4
 • Audi TT 2005 1.8L l4
 • Audi TT 2004 1.8L l4
 • Audi TT 2003 1.8L l4
 • Audi TT 2002 1.8L l4
 • Audi TT 2001 1.8L l4
 • Audi TT 2000 1.8L l4
 • Audi TT 1999 1.8L l4
 • Audi TT 1998 1.8L l4
 • Skoda Fabia 2017 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2016 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2015 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2014 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2014 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2013 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2013 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2012 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2012 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2011 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2011 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2010 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2010 1.4L l4
 • Skoda Rapid 2019 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2019 1.4L l4
 • Skoda Rapid 2018 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2018 1.4L l4
 • Skoda Rapid 2017 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2017 1.4L l4
 • Skoda Rapid 2016 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2016 1.4L l4
 • Skoda Rapid 2015 1.2L l3
 • Skoda Rapid 2015 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2015 1.4L l4
 • Skoda Rapid 2014 1.2L l3
 • Skoda Rapid 2014 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2013 1.2L l3
 • Skoda Rapid 2013 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2012 1.2L l3
 • Skoda Rapid 2012 1.2L l4
 • Skoda Roomster 2015 1.2L l4
 • Skoda Roomster 2015 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2014 1.2L l4
 • Skoda Roomster 2014 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2013 1.2L l4
 • Skoda Roomster 2013 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2012 1.2L l4
 • Skoda Roomster 2012 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2011 1.2L l4
 • Skoda Roomster 2011 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2010 1.2L l4
 • Skoda Roomster 2010 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2010 1.9L l4
 • Skoda Roomster 2009 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2009 1.9L l4
 • Skoda Roomster 2008 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2008 1.9L l4
 • Skoda Roomster 2007 1.9L l4
 • Skoda Roomster 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2011 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2010 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2010 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2010 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2010 2.5L l5
 • Volkswagen Beetle 2009 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2009 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2009 2.5L l5
 • Volkswagen Beetle 2008 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2008 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2008 2.5L l5
 • Volkswagen Beetle 2007 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2007 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2007 2.5L l5
 • Volkswagen Beetle 2006 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2006 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2006 2.5L l5
 • Volkswagen Beetle 2005 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2005 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2005 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2005 2.5L l5
 • Volkswagen Beetle 2004 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2004 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2004 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2003 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2003 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2003 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2002 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2002 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2002 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2001 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2001 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2001 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2000 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2000 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2000 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 1999 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2005 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2005 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 2005 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 2004 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2004 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 2004 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 2003 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2003 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 2003 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 2002 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2002 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 2002 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 2001 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2001 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 2001 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 2000 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2000 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2000 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 2000 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 1999 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 1999 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 1999 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 1999 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 1998 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 1998 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 1998 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2006 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2006 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2006 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2005 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2005 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2005 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2004 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2004 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2004 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2004 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2003 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2003 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2003 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2003 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2002 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2002 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2002 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2002 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2001 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2001 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2001 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2001 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2000 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2000 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 2000 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2000 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2000 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 1999 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 1999 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 1999 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 1999 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 1999 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 1998 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 1998 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 1998 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 1998 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 1998 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 1997 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 1997 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 1997 2.3L V5
 • Volkswagen Polo 2018 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2017 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2017 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2016 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2016 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2015 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2015 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2014 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2014 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2014 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2014 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2013 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2013 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2013 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2012 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2012 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2012 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2011 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2011 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2011 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2010 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2010 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2010 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2010 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2009 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2009 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2009 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2009 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2009 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2008 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2008 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2008 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2008 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2007 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2007 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2007 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2007 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2006 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2006 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2006 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2006 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2005 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2005 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2005 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2004 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2003 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2002 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2001 1.9L l4
Series

1C1, 1J1, 1J5, 1J6, 542, 545, 5J, 5J7, 601, 603, 6C1, 6R, 6R1, 8L, 8L1, 8N3, 8N9, 8X1, 8XA, 8XF, 8XK, 8Z0, 9C1, 9N*, II, III, IJ2, IV, IY7, NH1, NH3, NJ3, NJ5

Chassis numbers

1C1, 1J, 1J1, 1J2, 1J5, 1J6, 1Y7, 542, 545, 5J, 5J7, 6C1, 6R, 6R1, 8L, 8L1, 8N3, 8N9, 8X1, 8XA, 8XF, 8XK, 8Z0, 9C1, 9N*, NH1, NH3, NJ3, NJ5

Engine codes

AEG, AEH, AGN, AGU, AGZ, AHF, AJM, AJQ, AKL, APF, APG, APK, APP, AQA, AQN, AQY, ARL, ARY, ARZ, ASV, ASZ, ATC, ATD, ATN, AUM, AUQ, AUS, AUY, AVH, AVU, AWD, AWH, AWP, AWU, AWV, AWW, AXR, AYD, AZD, AZG, AZH, AZJ, BAD, BAF, BBU, BBW, BBY, BBZ, BCB, BDC, BER, BEV, BEW, BFB, BFQ, BFS, BGD, BHP, BJH, BJX, BKY, BLS, BMS, BMT, BNV, BPR, BPS, BSW, BTS, BUD, BVP, BVR, CAVE, CAVG, CAXA, CAYB, CAYC, CBPA, CBZA, CBZB, CFEA, CFNA, CGGB, CGPC, CHZB, CJZC, CJZD, CNVA, CTHE, CTHG, CTJA, CZCA, CZDD, CZEA, DAJB, DKLD, DPCA

Body types
 • Convertible
 • Coupe
 • Hatchback
 • Passenger Van
 • Sedan
 • Wagon

Fitment information
Vehicles
 • Audi A1 2019 1.0L l3
 • Audi A1 2019 1.4L l4
 • Audi A1 2018 1.0L l3
 • Audi A1 2018 1.4L l4
 • Audi A1 2018 1.8L l4
 • Audi A1 2017 1.0L l3
 • Audi A1 2017 1.4L l4
 • Audi A1 2017 1.8L l4
 • Audi A1 2016 1.0L l3
 • Audi A1 2016 1.4L l4
 • Audi A1 2016 1.8L l4
 • Audi A1 2015 1.0L l3
 • Audi A1 2015 1.2L l4
 • Audi A1 2015 1.4L l4
 • Audi A1 2015 1.6L l4
 • Audi A1 2015 1.8L l4
 • Audi A1 2014 1.2L l4
 • Audi A1 2014 1.4L l4
 • Audi A1 2014 1.6L l4
 • Audi A1 2013 1.2L l4
 • Audi A1 2013 1.4L l4
 • Audi A1 2013 1.6L l4
 • Audi A1 2012 1.2L l4
 • Audi A1 2012 1.4L l4
 • Audi A1 2012 1.6L l4
 • Audi A1 2011 1.4L l4
 • Audi A1 2011 1.6L l4
 • Audi A1 2010 1.4L l4
 • Audi A2 2005 1.6L l4
 • Audi A2 2004 1.6L l4
 • Audi A2 2003 1.6L l4
 • Audi A2 2002 1.6L l4
 • Audi A3 2004 1.6L l4
 • Audi A3 2004 1.8L l4
 • Audi A3 2003 1.6L l4
 • Audi A3 2003 1.8L l4
 • Audi A3 2003 1.9L l4
 • Audi A3 2002 1.6L l4
 • Audi A3 2002 1.8L l4
 • Audi A3 2002 1.9L l4
 • Audi A3 2001 1.6L l4
 • Audi A3 2001 1.8L l4
 • Audi A3 2001 1.9L l4
 • Audi A3 2000 1.6L l4
 • Audi A3 2000 1.8L l4
 • Audi A3 2000 1.9L l4
 • Audi A3 1999 1.6L l4
 • Audi A3 1999 1.8L l4
 • Audi A3 1998 1.6L l4
 • Audi A3 1997 1.6L l4
 • Audi A3 1996 1.6L l4
 • Audi TT 2006 1.8L l4
 • Audi TT 2005 1.8L l4
 • Audi TT 2004 1.8L l4
 • Audi TT 2003 1.8L l4
 • Audi TT 2002 1.8L l4
 • Audi TT 2001 1.8L l4
 • Audi TT 2000 1.8L l4
 • Audi TT 1999 1.8L l4
 • Audi TT 1998 1.8L l4
 • Skoda Fabia 2017 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2016 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2015 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2014 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2014 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2013 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2013 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2012 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2012 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2011 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2011 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2010 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2010 1.4L l4
 • Skoda Rapid 2019 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2019 1.4L l4
 • Skoda Rapid 2018 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2018 1.4L l4
 • Skoda Rapid 2017 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2017 1.4L l4
 • Skoda Rapid 2016 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2016 1.4L l4
 • Skoda Rapid 2015 1.2L l3
 • Skoda Rapid 2015 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2015 1.4L l4
 • Skoda Rapid 2014 1.2L l3
 • Skoda Rapid 2014 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2013 1.2L l3
 • Skoda Rapid 2013 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2012 1.2L l3
 • Skoda Rapid 2012 1.2L l4
 • Skoda Roomster 2015 1.2L l4
 • Skoda Roomster 2015 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2014 1.2L l4
 • Skoda Roomster 2014 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2013 1.2L l4
 • Skoda Roomster 2013 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2012 1.2L l4
 • Skoda Roomster 2012 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2011 1.2L l4
 • Skoda Roomster 2011 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2010 1.2L l4
 • Skoda Roomster 2010 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2010 1.9L l4
 • Skoda Roomster 2009 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2009 1.9L l4
 • Skoda Roomster 2008 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2008 1.9L l4
 • Skoda Roomster 2007 1.9L l4
 • Skoda Roomster 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2011 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2010 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2010 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2010 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2010 2.5L l5
 • Volkswagen Beetle 2009 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2009 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2009 2.5L l5
 • Volkswagen Beetle 2008 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2008 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2008 2.5L l5
 • Volkswagen Beetle 2007 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2007 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2007 2.5L l5
 • Volkswagen Beetle 2006 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2006 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2006 2.5L l5
 • Volkswagen Beetle 2005 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2005 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2005 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2005 2.5L l5
 • Volkswagen Beetle 2004 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2004 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2004 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2003 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2003 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2003 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2002 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2002 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2002 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2001 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2001 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2001 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2000 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2000 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2000 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 1999 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2005 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2005 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 2005 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 2004 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2004 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 2004 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 2003 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2003 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 2003 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 2002 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2002 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 2002 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 2001 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2001 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 2001 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 2000 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2000 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2000 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 2000 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 1999 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 1999 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 1999 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 1999 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 1998 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 1998 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 1998 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2006 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2006 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2006 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2005 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2005 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2005 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2004 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2004 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2004 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2004 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2003 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2003 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2003 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2003 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2002 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2002 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2002 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2002 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2001 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2001 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2001 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2001 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2000 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2000 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 2000 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2000 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2000 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 1999 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 1999 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 1999 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 1999 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 1999 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 1998 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 1998 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 1998 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 1998 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 1998 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 1997 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 1997 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 1997 2.3L V5
 • Volkswagen Polo 2018 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2017 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2017 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2016 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2016 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2015 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2015 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2014 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2014 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2014 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2014 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2013 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2013 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2013 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2012 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2012 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2012 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2011 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2011 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2011 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2010 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2010 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2010 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2010 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2009 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2009 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2009 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2009 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2009 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2008 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2008 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2008 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2008 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2007 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2007 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2007 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2007 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2006 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2006 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2006 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2006 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2005 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2005 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2005 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2004 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2003 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2002 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2001 1.9L l4
Series

1C1, 1J1, 1J5, 1J6, 542, 545, 5J, 5J7, 601, 603, 6C1, 6R, 6R1, 8L, 8L1, 8N, 8N3, 8N9, 8X1, 8XA, 8XF, 8XK, 8Z0, 9C1, 9N*, II, III, IJ2, IV, IY7, NH1, NH3, NJ3, NJ5

Chassis numbers

1C1, 1J, 1J1, 1J2, 1J5, 1J6, 1Y7, 542, 545, 5J, 5J7, 6C1, 6R, 6R1, 8L, 8L1, 8N, 8N3, 8N9, 8X1, 8XA, 8XF, 8XK, 8Z0, 9C1, 9N*, NH1, NH3, NJ3, NJ5

Engine codes

AEG, AEH, AGN, AGU, AGZ, AHF, AJM, AJQ, AKL, APF, APG, APK, APP, AQA, AQN, AQY, ARL, ARY, ARZ, ASV, ASZ, ATC, ATD, ATN, AUM, AUQ, AUS, AUY, AVH, AVU, AWD, AWH, AWP, AWU, AWV, AWW, AXR, AYD, AZD, AZG, AZH, AZJ, BAD, BAF, BBU, BBW, BBY, BBZ, BCB, BDC, BER, BEV, BEW, BFB, BFQ, BFS, BGD, BHP, BJH, BJX, BKY, BLS, BMS, BMT, BNV, BPR, BPS, BSW, BTS, BUD, BVP, BVR, CAVE, CAVG, CAXA, CAYB, CAYC, CBPA, CBZA, CBZB, CFEA, CFNA, CGGB, CGPC, CHZB, CJZC, CJZD, CNVA, CTHE, CTHG, CTJA, CZCA, CZDD, CZEA, DAJB, DKLD, DPCA

Body types
 • Convertible
 • Coupe
 • Hatchback
 • Passenger Van
 • Sedan
 • Wagon

Fitment information
Vehicles
 • Audi A1 2024 1.4L l4
 • Audi A1 2023 1.4L l4
 • Audi A1 2022 1.4L l4
 • Audi A1 2021 1.4L l4
 • Audi A1 2020 1.4L l4
 • Audi A1 2019 1.0L l3
 • Audi A1 2019 1.4L l4
 • Audi A1 2018 1.0L l3
 • Audi A1 2018 1.4L l4
 • Audi A1 2018 1.8L l4
 • Audi A1 2017 1.0L l3
 • Audi A1 2017 1.4L l4
 • Audi A1 2017 1.8L l4
 • Audi A1 2016 1.0L l3
 • Audi A1 2016 1.4L l4
 • Audi A1 2016 1.8L l4
 • Audi A1 2015 1.0L l3
 • Audi A1 2015 1.2L l4
 • Audi A1 2015 1.4L l4
 • Audi A1 2015 1.6L l4
 • Audi A1 2015 1.8L l4
 • Audi A1 2015 2.0L l4
 • Audi A1 2014 1.2L l4
 • Audi A1 2014 1.4L l4
 • Audi A1 2014 1.6L l4
 • Audi A1 2014 2.0L l4
 • Audi A1 2013 1.2L l4
 • Audi A1 2013 1.4L l4
 • Audi A1 2013 1.6L l4
 • Audi A1 2013 2.0L l4
 • Audi A1 2012 1.2L l4
 • Audi A1 2012 1.4L l4
 • Audi A1 2012 1.6L l4
 • Audi A1 2012 2.0L l4
 • Audi A1 2011 1.4L l4
 • Audi A1 2011 1.6L l4
 • Audi A1 2011 2.0L l4
 • Audi A1 2010 1.4L l4
 • Audi A1 2010 1.6L l4
 • Audi A2 2005 1.6L l4
 • Audi A2 2004 1.6L l4
 • Audi A2 2003 1.6L l4
 • Audi A2 2002 1.6L l4
 • Audi A3 2004 1.6L l4
 • Audi A3 2004 1.8L l4
 • Audi A3 2003 1.6L l4
 • Audi A3 2003 1.8L l4
 • Audi A3 2003 1.9L l4
 • Audi A3 2002 1.6L l4
 • Audi A3 2002 1.8L l4
 • Audi A3 2002 1.9L l4
 • Audi A3 2001 1.6L l4
 • Audi A3 2001 1.8L l4
 • Audi A3 2001 1.9L l4
 • Audi A3 2000 1.6L l4
 • Audi A3 2000 1.8L l4
 • Audi A3 2000 1.9L l4
 • Audi A3 1999 1.6L l4
 • Audi A3 1999 1.8L l4
 • Audi A3 1998 1.6L l4
 • Audi A3 1998 1.8L l4
 • Audi A3 1997 1.6L l4
 • Audi A3 1997 1.8L l4
 • Audi A3 1996 1.6L l4
 • Audi A3 1996 1.8L l4
 • Audi A4 2004 1.8L l4
 • Audi A4 2003 1.8L l4
 • Audi A4 2002 1.8L l4
 • Audi TT 2006 1.8L l4
 • Audi TT 2005 1.8L l4
 • Audi TT 2004 1.8L l4
 • Audi TT 2003 1.8L l4
 • Audi TT 2002 1.8L l4
 • Audi TT 2001 1.8L l4
 • Audi TT 2000 1.8L l4
 • Audi TT 1999 1.8L l4
 • Audi TT 1998 1.8L l4
 • Seat Ibiza 2015 1.4L l4
 • Seat Ibiza 2014 1.4L l4
 • Seat Ibiza 2013 1.4L l4
 • Seat Ibiza 2012 1.4L l4
 • Seat Ibiza 2011 1.4L l4
 • Seat Ibiza 2010 1.4L l4
 • Seat Ibiza 2009 1.2L l3
 • Seat Ibiza 2009 1.4L l4
 • Seat Ibiza 2008 1.2L l3
 • Seat Ibiza 2008 1.4L l4
 • Seat Ibiza 2007 1.2L l3
 • Seat Ibiza 2006 1.2L l3
 • Seat Leon 2006 1.6L l4
 • Seat Leon 2005 1.6L l4
 • Seat Leon 2004 1.6L l4
 • Seat Leon 2003 1.6L l4
 • Seat Leon 2002 1.6L l4
 • Seat Leon 2001 1.6L l4
 • Seat Leon 2000 1.6L l4
 • Skoda Fabia 2024 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2023 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2022 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2021 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2020 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2019 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2018 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2017 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2016 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2015 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2014 1.2L l3
 • Skoda Fabia 2014 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2014 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2014 1.6L l4
 • Skoda Fabia 2013 1.2L l3
 • Skoda Fabia 2013 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2013 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2013 1.6L l4
 • Skoda Fabia 2012 1.2L l3
 • Skoda Fabia 2012 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2012 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2012 1.6L l4
 • Skoda Fabia 2011 1.2L l3
 • Skoda Fabia 2011 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2011 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2011 1.6L l4
 • Skoda Fabia 2010 1.2L l3
 • Skoda Fabia 2010 1.2L l4
 • Skoda Fabia 2010 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2010 1.6L l4
 • Skoda Fabia 2010 1.9L l4
 • Skoda Fabia 2009 1.2L l3
 • Skoda Fabia 2009 1.6L l4
 • Skoda Fabia 2009 1.9L l4
 • Skoda Fabia 2008 1.2L l3
 • Skoda Fabia 2008 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2008 1.6L l4
 • Skoda Fabia 2008 1.9L l4
 • Skoda Fabia 2008 2.0L l4
 • Skoda Fabia 2007 1.2L l3
 • Skoda Fabia 2007 1.4L l3
 • Skoda Fabia 2007 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2007 1.6L l4
 • Skoda Fabia 2007 1.9L l4
 • Skoda Fabia 2007 2.0L l4
 • Skoda Fabia 2006 1.2L l3
 • Skoda Fabia 2006 1.4L l3
 • Skoda Fabia 2006 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2006 1.9L l4
 • Skoda Fabia 2006 2.0L l4
 • Skoda Fabia 2005 1.4L l3
 • Skoda Fabia 2005 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2005 1.9L l4
 • Skoda Fabia 2005 2.0L l4
 • Skoda Fabia 2004 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2004 1.9L l4
 • Skoda Fabia 2004 2.0L l4
 • Skoda Fabia 2003 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2003 1.9L l4
 • Skoda Fabia 2003 2.0L l4
 • Skoda Fabia 2002 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2002 1.9L l4
 • Skoda Fabia 2002 2.0L l4
 • Skoda Fabia 2001 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2001 1.9L l4
 • Skoda Fabia 2001 2.0L l4
 • Skoda Fabia 2000 1.4L l4
 • Skoda Fabia 2000 1.9L l4
 • Skoda Fabia 2000 2.0L l4
 • Skoda Fabia 1999 1.4L l4
 • Skoda Fabia 1999 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2010 1.4L l4
 • Skoda Octavia 2010 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2010 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2009 1.4L l4
 • Skoda Octavia 2009 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2009 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2008 1.4L l4
 • Skoda Octavia 2008 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2008 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2007 1.4L l4
 • Skoda Octavia 2007 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2007 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2007 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2006 1.4L l4
 • Skoda Octavia 2006 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2006 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2006 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2005 1.4L l4
 • Skoda Octavia 2005 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2005 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2005 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2004 1.4L l4
 • Skoda Octavia 2004 1.6L l4
 • Skoda Octavia 2004 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2004 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2004 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2003 1.4L l4
 • Skoda Octavia 2003 1.6L l4
 • Skoda Octavia 2003 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2003 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2003 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2002 1.4L l4
 • Skoda Octavia 2002 1.6L l4
 • Skoda Octavia 2002 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2002 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2002 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2001 1.4L l4
 • Skoda Octavia 2001 1.6L l4
 • Skoda Octavia 2001 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2001 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2001 2.0L l4
 • Skoda Octavia 2000 1.4L l4
 • Skoda Octavia 2000 1.6L l4
 • Skoda Octavia 2000 1.8L l4
 • Skoda Octavia 2000 1.9L l4
 • Skoda Octavia 2000 2.0L l4
 • Skoda Octavia 1999 1.6L l4
 • Skoda Octavia 1999 1.8L l4
 • Skoda Octavia 1999 1.9L l4
 • Skoda Octavia 1999 2.0L l4
 • Skoda Octavia 1998 1.6L l4
 • Skoda Octavia 1998 1.8L l4
 • Skoda Octavia 1998 1.9L l4
 • Skoda Octavia 1997 1.9L l4
 • Skoda Octavia 1996 1.9L l4
 • Skoda Rapid 2019 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2019 1.4L l4
 • Skoda Rapid 2018 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2018 1.4L l4
 • Skoda Rapid 2017 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2017 1.4L l4
 • Skoda Rapid 2016 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2016 1.4L l4
 • Skoda Rapid 2015 1.2L l3
 • Skoda Rapid 2015 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2015 1.4L l4
 • Skoda Rapid 2015 1.6L l4
 • Skoda Rapid 2014 1.2L l3
 • Skoda Rapid 2014 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2014 1.6L l4
 • Skoda Rapid 2013 1.2L l3
 • Skoda Rapid 2013 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2013 1.6L l4
 • Skoda Rapid 2012 1.2L l3
 • Skoda Rapid 2012 1.2L l4
 • Skoda Rapid 2012 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2015 1.2L l4
 • Skoda Roomster 2015 1.4L l4
 • Skoda Roomster 2015 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2014 1.2L l4
 • Skoda Roomster 2014 1.4L l4
 • Skoda Roomster 2014 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2013 1.2L l4
 • Skoda Roomster 2013 1.4L l4
 • Skoda Roomster 2013 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2012 1.2L l4
 • Skoda Roomster 2012 1.4L l4
 • Skoda Roomster 2012 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2011 1.2L l4
 • Skoda Roomster 2011 1.4L l4
 • Skoda Roomster 2011 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2010 1.2L l4
 • Skoda Roomster 2010 1.4L l3
 • Skoda Roomster 2010 1.4L l4
 • Skoda Roomster 2010 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2010 1.9L l4
 • Skoda Roomster 2009 1.4L l3
 • Skoda Roomster 2009 1.4L l4
 • Skoda Roomster 2009 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2009 1.9L l4
 • Skoda Roomster 2008 1.4L l3
 • Skoda Roomster 2008 1.4L l4
 • Skoda Roomster 2008 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2008 1.9L l4
 • Skoda Roomster 2007 1.4L l3
 • Skoda Roomster 2007 1.4L l4
 • Skoda Roomster 2007 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2007 1.9L l4
 • Skoda Roomster 2006 1.4L l3
 • Skoda Roomster 2006 1.6L l4
 • Skoda Roomster 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2011 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2010 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2010 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2010 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2010 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2010 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2010 2.5L l5
 • Volkswagen Beetle 2009 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2009 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2009 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2009 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2009 2.5L l5
 • Volkswagen Beetle 2008 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2008 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2008 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2008 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2008 2.5L l5
 • Volkswagen Beetle 2007 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2007 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2007 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2007 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2007 2.5L l5
 • Volkswagen Beetle 2006 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2006 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2006 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2006 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2006 2.5L l5
 • Volkswagen Beetle 2005 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2005 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2005 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2005 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2005 2.5L l5
 • Volkswagen Beetle 2004 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2004 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2004 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2004 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2003 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2003 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2003 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2003 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2002 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2002 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2002 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2002 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2001 1.4L l4
 • Volkswagen Beetle 2001 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2001 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Beetle 2001 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 2000 1.6L l4
 • Volkswagen Beetle 2000 1.8L l4
 • Volkswagen Beetle 2000 2.0L l4
 • Volkswagen Beetle 1999 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2005 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2005 1.8L l4
 • Volkswagen Bora 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2005 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 2005 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 2004 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2004 1.8L l4
 • Volkswagen Bora 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2004 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 2004 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 2003 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2003 1.8L l4
 • Volkswagen Bora 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2003 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 2003 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 2002 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2002 1.8L l4
 • Volkswagen Bora 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2002 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 2002 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 2001 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2001 1.8L l4
 • Volkswagen Bora 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2001 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 2001 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 2000 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 2000 1.8L l4
 • Volkswagen Bora 2000 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2000 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 2000 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 1999 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 1999 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 1999 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 1999 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 1998 1.6L l4
 • Volkswagen Bora 1998 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 1998 2.0L l4
 • Volkswagen Bora 1998 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2006 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2006 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2006 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2006 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2005 1.4L l4
 • Volkswagen Golf 2005 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2005 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2005 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2005 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2004 1.4L l4
 • Volkswagen Golf 2004 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2004 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2004 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2004 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2003 1.4L l4
 • Volkswagen Golf 2003 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2003 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2003 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2003 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2002 1.4L l4
 • Volkswagen Golf 2002 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2002 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2002 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2002 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2001 1.4L l4
 • Volkswagen Golf 2001 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2001 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2001 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2001 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 2000 1.4L l4
 • Volkswagen Golf 2000 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 2000 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 2000 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2000 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 2000 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 1999 1.4L l4
 • Volkswagen Golf 1999 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 1999 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 1999 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 1999 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 1999 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 1998 1.4L l4
 • Volkswagen Golf 1998 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 1998 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 1998 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 1998 2.0L l4
 • Volkswagen Golf 1998 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 1997 1.4L l4
 • Volkswagen Golf 1997 1.6L l4
 • Volkswagen Golf 1997 1.8L l4
 • Volkswagen Golf 1997 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 1997 2.3L V5
 • Volkswagen Polo 2024 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2023 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2022 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2021 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2020 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2020 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2019 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2019 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2018 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2018 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2018 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2017 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2017 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2017 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2016 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2016 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2016 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2015 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2015 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2015 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2014 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2014 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2014 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2014 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2013 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2013 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2013 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2012 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2012 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2012 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2011 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2011 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2011 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2010 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2010 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2010 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2010 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2009 1.2L l4
 • Volkswagen Polo 2009 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2009 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2009 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2009 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2008 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2008 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2008 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2008 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2007 1.2L l3
 • Volkswagen Polo 2007 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2007 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2007 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2007 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2006 1.2L l3
 • Volkswagen Polo 2006 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2006 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2006 1.6L l4
 • Volkswagen Polo 2006 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2005 1.2L l3
 • Volkswagen Polo 2005 1.4L l3
 • Volkswagen Polo 2005 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2005 1.8L l4
 • Volkswagen Polo 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2004 1.2L l3
 • Volkswagen Polo 2004 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2003 1.2L l3
 • Volkswagen Polo 2003 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2002 1.2L l3
 • Volkswagen Polo 2002 1.4L l4
 • Volkswagen Polo 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Polo 2001 1.2L l3
 • Volkswagen Polo 2001 1.9L l4
Series

1Y, 5J, 8L, 8N, 8X, 8Z, 9C, B6, I 1M, I 1U, I 6Y, II 5J, III 6L, III NJ, IV 6J, IV 9N, MK4 - 1J, MK4 - 9A 9N, MK5 - 6C 6R, NH

Chassis numbers

1C1, 1J1, 1J2, 1J5, 1J6, 1M1, 1U2, 1U5, 1Y7, 542, 545, 5J, 5J7, 601, 603, 6C1, 6J5, 6L1, 6P1, 6R, 6R1, 6Y2, 6Y3, 6Y5, 8H7, 8L1, 8N3, 8N9, 8X1, 8XA, 8XF, 8XK, 8Z0, 9A2, 9A4, 9A6, 9C1, 9N*, 9N2, NH1, NH3, NJ3, NJ5

Engine codes

AEE, AEG, AEH, AGN, AGP, AGR, AGU, AGZ, AHF, AHW, AJM, AJQ, AKL, AKQ, ALH, APE, APF, APG, APH, APK, APP, AQA, AQM, AQN, AQY, ARL, ARX, ARY, ARZ, ASV, ASZ, ATC, ATD, ATN, AUA, AUB, AUM, AUQ, AUS, AUY, AVH, AVU, AWD, AWH, AWP, AWU, AWV, AWW, AXP, AXR, AXU, AYD, AZD, AZG, AZH, AZJ, AZL, AZQ, BAD, BAE, BAF, BBM, BBU, BBW, BBY, BBZ, BCA, BCB, BDC, BER, BEV, BEW, BFB, BFQ, BFS, BGD, BHP, BJH, BJX, BKF, BKY, BLS, BME, BMS, BMT, BNM, BNV, BPR, BPS, BSW, BTS, BUD, BVP, BVR, BXV, BXW, BZG, CAVE, CAVG, CAXA, CAYA, CAYB, CAYC, CBPA, CBZA, CBZB, CBZC, CEVA, CFEA, CFHD, CFNA, CGGB, CGPA, CGPC, CHFA, CHTA, CHZB, CHZE, CJZC, CJZD, CLNA, CLSA, CNVA, CPTA, CTHE, CTHG, CTJA, CZCA, CZDD, CZEA, DAJB, DKLD, DPCA

Body types
 • Cargo Van
 • Convertible
 • Coupe
 • Hatchback
 • Passenger Van
 • Sedan
 • Wagon
Read More
Read Less

This product is a quality aftermarket alternative used in workshops around New Zealand.

Fitment is a guide only, please provide your registration number at the checkout for us to ensure an exact fit.

This is our online clearance store, some prices may differ in-store

Your cart

×